Eenmanszaak

Als je een bedrijf wil beginnen moet je weten in welke vorm je dit wil gieten. Begin je een eenmanszaak, een vof, een BV of een NV? daarom in deze blog: wat is een eenmanszaak en hoe zit het nu met belastingen?

 

Wanneer je een eenmanszaak wilt beginnen, heb je geen zogenaamde akte nodig. Je gaat naar de KvK en schrijft je in het handelsregister in. Let wel op, per 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden en geldt er voor iedereen die een bedrijf begint een inschrijfplicht.

 

Aansprakelijkheid

Je bent met een eenmanszaak voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden zelf aansprakelijk. Er bestaat dan ook geen onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen. Dit betekent dat schuldeisers (crediteuren) van jouw bedrijf, zich kunnen verhalen op je privé-bezit en privé-schuldeisers kunnen de bezittingen van jouw onderneming aanspreken. Als je bedrijf failliet zou gaan, ga jij als privé persoon ook failliet.

 

Belastingen

Er moet natuurlijk ook belasting over jouw eenmanszaak worden betaald, namelijk BTW (omzetbelasting) en Inkomstenbelasting. Als de belastingdienst jou als ondernemer erkent, kan je in aanmerking komen voor een aantal belastingfaciliteiten, zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening.

Als je starter bent heb je ook nog eens recht op een startersaftrek. De kamer van koophandel kan je adviseren over de rechtsvorm maar wij natuurlijk ook. Wij gaan samen met jou bekijken welke rechtsvorm het beste bij je past. We zorgen er dan eerst voor dat we inzage krijgen in je risicoprofiel. Loop je veel risico dan kan het maar zo zijn dat de eenmanszaak niet voor jou en je bedrijf is weggelegd.

 

Sociale zekerheid

Omdat je eigenaar bent van een eenmanszaak dan ben je geen werknemer en val je daardoor niet onder de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat je in beginsel niet verzekerd bent op grond van de Ziektewet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Je komt ook niet in aanmerking voor de Werkloosheidswet (WW). Je kunt je wel vrijwillig hiervoor laten verzekeren.

 

Bedrijfsopvolging

Omdat er bij een eenmanszaak geen onderscheid bestaat tussen zakelijk en privé, moet je een regeling treffen die ervoor zorgt dat jouw onderneming blijft bestaan na je overlijden. Als je dat niet doet, dan kunnen jouw erfgenamen hun deel in het ondernemingsvermogen opeisen, waardoor het voortbestaan van je onderneming wordt bedreigd. Ook doe je er verstandig aan om een regeling te treffen, waarmee je jouw onderneming kan overdragen aan een derde. Deze maatregelen kun je het beste bij de notaris laten vastleggen in je testament.

 

Conclusie:

Met een eenmanszaak ben je geheel zelfstandig en ben je vrij om naar eigen inzicht te handelen. Je hebt recht op een startersaftrek. Je bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen maar dit kun je wel vrijwillig laten verzekeren. Het grote nadeel is dat je met je volledig vermogen aansprakelijk bent zowel zakelijk als privé.

Reactie schrijven

Commentaren: 0