Vennootschap onder Firma VOF

In mijn vorige blog schreef ik over de eenmanszaak. wat zijn de voordelen en nadelen hiervan. Vandaag ga ik het hebben over de Vennootschap onder Firma oftewel een VOF.

 

Wat is nu een VOF?

Een Vennootschap onder Firma oftewel VOF is een bedrijf dat is opgericht door meerdere ondernemers. Alle ondernemers of vennoten brengen iets in. Dit kan geld zijn, maar ook arbeid of goederen. Je bent geen minimum kapitaal nodig voor de oprichting van een Vennootschap onder Firma.

 

Voordat jij je VOF inschrijft bij de Kamer van Koophandel is het verstandig om samen met de andere ondernemers een vennootschapscontract op te stellen. In dit contract zetten jullie alle afspraken tussen de vennoten in. Dit contract is niet verplicht bij het oprichten van een VOF maar het is wel verstandig om dit te doen. 

De afspraken die je in het contract opstelt hebben namelijk betrekking op wie de vennoten zijn en wat ze inbrengen, maar ook de duur van de vennootschap en waarvoor de ondernemers aansprakelijk zijn. Ook wordt beschreven hoe de winst of verlies wordt verdeeld onder de vennoten en hoe de vennoten het bedrijf vertegenwoordigen.

Ook is het verstandig om erin te laten zetten hoe jullie om gaan met geschillen, afspraken bij arbeidsongeschiktheid of ziekte van een van de vennoten en een concurrentiebeding.

 

Dit contract kunnen wij u mee helpen om op te stellen.

 

Daarna gaat u zich inschrijven in de Kamer van Koophandel. Bij het inschrijven kun je nog een aantal afspraken maken over het opstellen van contracten. Zo kun je bijvoorbeeld opgeven dat een individuele vennoot namens de VOF maar tot een bepaald bedrag een contract mag ondertekenen. Dit doe je om te voorkomen dat jullie grote verliezen zouden kunnen lijden als je de afspraak niet na kunt komen. Als de vennoot dan een contract tekent dat hoger is dan het afgesproken bedrag, dan is deze persoon zelf aansprakelijk en niet de VOF.

 

Als het goed gaat met jullie VOF dan kunnen jullie ook personeel in dienst nemen. Dit moet je dan melden bij de belastingdienst omdat je dan ineens werkgever wordt. Je moet dan een Loonheffingsnummer aanvragen. Hier kan ons administratiekantoor u uiteraard mee helpen.

 

Als jullie starten met de VOF dan is ieder van jullie zelfstandig ondernemer en betalen jullie inkomstenbelasting over jullie eigen winst. Daarnaast betalen de vennoten ook btw over de producten of diensten die jullie verkopen. Hebben jullie personeel in dienst dan moeten jullie ook loonbelasting betalen.

Als ondernemer van een VOF betalen jullie inkomstenbelasting, maar in de meeste gevallen kun je dan ook gebruikmaken van bepaalde aftrekposten. Net als bij een eenmanszaak kunnen jullie hier ook zelstandigenaftrek en startersaftrek krijgen. Je hebt recht op een zelfstandigenaftrek als je minimaal 1225 uur per jaar aan het bedrijf besteedt. het is mogelijk om te profiteren van startersaftrek als u recht heeft op zelfstandigenaftrek en in de afgelopen 5 jaar maximaal tweemaal hebt geprofiteerd van zelfstandigenaftrek. een andere regel is dat je minimaal 1 jaar geen bedrijf hebt gehad in de afgelopen 5 jaar. Je kunt tevens gebruik maken van de startersaftrek als je jaarlijks minimaal 800 uur aan je bedrijf besteedt en arbeidsongeschikt bent. als laatste aftrekpost voor de inkomstenbelasting is er de mkb-vrijstelling. voor deze vrijstellingen gelden geen speciale regels en iedere ondernemer mag er gebruik van maken. de mkb-vrijstelling is een bepaald percentage dat je van je fiscale winst (winst - zelfstandigenaftrek en startersaftrek) mag halen. Je hoeft dan enkel belasting te betalen over de winst die daarna overblijft.

 

Betaal je minder als 1883 euro in het jaar aan btw, dan hoef je ook geen btw of minder btw af te dragen. Een man-vrouwfirma als vof kan ook extra belastingvoordeel opleveren. Als beide partners door de Belastingdienst als zelfstandig ondernemers worden gezien, kan dit dubbel belastingvoordeel opleveren.

 

Verzekerd?

Na je 67e heb je als ondernemer bij een vof recht op AOW. Dit is namelijk ingehouden van je inkomsten door middel van volksverzekeringen. Meestal gaat het dan wel om een minimuminkomen. Veel vennoten zorgen zelf dan ook voor een aanvullend pensioen. daarnaast is het goed om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, aangezien je hier niet automatisch voor verzekerd bent.

 

Aansprakelijkheid bij een VOF

 

Alle vennoten van de VOF zijn aansprakelijk voor de schulden van een vennootschap. Eerst zullen de schuldeisers het vermogen van het bedrijf gebruiken om de schulden af te lossen. als dit niet voldoende is, zullen zij de vennoten aansprakelijk stellen. Ze kunnen dan beslag gaan leggen op het privé-vermogen van jou en je vennoot. Het kan dus zijn dan je de schulden van de vennootschap die door een andere vennoot is gemaakt moet aflossen met privé-vermogen. Dit geldt niet voor privé-schulden van de andere vennoot. Huwelijkse voorwaarden voorkomen dat je partner tevens aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap onder firma. Bij een man-vrouwfirma werken de huwelijkse voorwaarden niet, omdat beide personen als vennoot aansprakelijk zijn.

 

Man-vrouwfirma

Een man/vrouw-firma is een variant op de standaard VOF, waarbij de vennoten of firmanten partners van elkaar zijn. Natuurlijk mag je partner ook van hetzelfde geslacht zijn. Verder zijn de regels en oprichtingseisen in principe gelijk aan die van een VOF. Een bekend voordeel is dat jullie als zakenpartners allebei gebruik mogen maken van de beschikbare fiscale voordelen.

Een nadeel is echter dat jullie in dit geval ook allebei hoofdelijk aansprakelijk zijn en dat eventuele schuldeisers dus aanspraak kunnen maken op beide privé-vermogens. Dit geldt ook wanneer jullie op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd.

 

Voordelen van een VOF:

- Eenvoudig op te richten

- Geen minimum kapitaal vereist

- Profiteren van de inbreng van andere vennoten

- Mogelijk om personeel aan te nemen

- Belastingvoordelen door zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-vrijstelling (onder bepaalde voorwaarden)

- Belastingvoordeel door kleine-ondernemersregeling (onder bepaalde voorwaarden)

- AOW verzekerd na je 67e.

 

Nadelen van een VOF:

- Je zult je moeten houden aan de gemaakte afspraken met de andere vennoten

- Aansprakelijk bij schulden (evenals uw partner zonder huwelijkse voorwaarden)

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0